ABOUT THE SESSION

 

> English description below <

Uit onderzoek blijkt dat in de financieringsverzoeken van vrouwen de bedragen vaak lager zijn dan van mannen, omdat vrouwen zelf terughoudender (minder risico nemen) zijn maar ook anders worden beoordeeld dan mannen.*

Ook wordt de groei van vrouwelijke ondernemers beperkt omdat ze geen of nauwelijks toegang hebben tot kapitaal. Beoordelingen van financiële aanvragen worden vaak door mannen gedaan, die de waarde van de aanvragen van vrouwen negatiever beoordelen dan die van mannen, en aanvragen om die reden vaker afwijzen (Brummans et al., 2015 http://www.gemconsortium.org/report/49812).

De Staatssecretaris van Economische zaken en klimaat mr. drs. Mona.C.G. Keijzer draagt dit thema een warm hart toe. Zij heeft samen met de Minister van OCW in antwoorden op vragen van de Tweede Kamer van 5 april jl. aangeven dat EZK en OCW nader onderzoek zullen doen. EZK en OCW zijn in gesprek over de vormgeving van dit onderzoek. Hierbij is het doel het probleem zo goed mogelijk te kwantificeren door ook het aantal aanvragen en afwijzingen voor financiering door vrouwelijke ondernemers in beeld te brengen.

Daarom is de Coöperatie Van Vrouwelijke Ondernemers (en lid van vno-ncw) samen met de vereniging KredietUnies in Nederland, overeengekomen dat we gezamenlijk een SheCredit (Kredietunie voor vrouwelijke ondernemers) opzetten, waar zowel mannen als vrouwen lid van mogen worden.

Dit is onze missie:

  • Vrouwelijke ondernemers toegang bieden tot (aanvullende) financiering van productiemiddelen, werkkapitaal en innovatie;
  • Financiering vrouwvriendelijker maken;
  • Vrouwen interesseren om investeerder te worden;
  • Krediet verstrekken aantrekkelijker maken zowel voor vrouwen als mannen ;
  • De maatschappelijk betrokkenheid via zelf financierende kredietverenigingen voor en door leden vergroten;
  • De sociale cohesie versterken door het bevorderen van de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers. Waarbij kredietgevende leden de kredietnemende leden begeleiden en adviseren (coachen) en waardoor de overdracht van kennis en ervaring van de kredietgevende op kredietnemende leden gefaciliteerd wordt;
  • Een sociale co√∂peratieve unie zijn ten behoeve van een circulaire economie met een duidelijk verdienmodel;
  • De balans tussen vrijwillige en professionele inzet bewaken;
  • De democratische garantie geven, waarbij ieder lid √©√©n stem heeft, onafhankelijk van zijn/haar toevertrouwde spaargelden en waarbij het eigendom van de individuele leden juridisch vastgesteld is.

Visie van de Kredietunie voor/door vrouwelijke ondernemers

We geloven in een nieuwe economie, een deeleconomie en circulaire economie die voorbij gaat aan het wedstrijd- en schaarstedenken, die ver weg staat van de aandeelhouderswaarde, de ‘winner takes it all’ mentaliteit, het spreadsheet- en m2 fundamentalisme. Deze "sheconomie" zorgt voor balans tussen mens en milieu, tussen man en vrouw, jong en oud, laag en hoogopgeleid. Ze is gebaseerd op een nieuw bewustzijn, ander gedrag, andere spelregels en systemen waarin sprake is van maatwerk, meervoudige waardecreatie en horizontale accumulatie om de veerkracht van gebieden en gemeenschappen te vergroten.

Met vrouwelijk ondernemerschap en krediet als katalysator spreken we een onderbenut potentieel aan, waar financiering geen belemmering meer is voor de start en de groei van ondernemingen, waar een dynamiek ontstaat voor zowel maatschappelijke impact als voor persoonlijke en professionele groei én waar ondernemerschap als carrière-keuze voor vrouwen een vanzelfsprekende uitdaging is, in een harmonieuze, duurzame samenleving.

Voor meer informatie:
www.shecredit.nl
ewerter@dekredietunie.nl

Programma: The Launch of SheCredit Nederland

18.30 - 18.45 Joan Nunnely (President of the cooperation for female entrepreneurship) - Introduction of the needs of female entrepreneurs

18.45 - 19.15 Elisabeth Werter (President of SheCredit) - Introduction of the Credit Union for female entrepreneurs

19.15 - 19.30 Elske Doets (Ambassador of SheCredit, Business Woman of 2017, Owner Doets Reizen) - Empowerment speech to become a member, investor or sponsor of SheCredit

19.30 - 20.00 Drinks and networking at Venture Café

(Language at event is Dutch)

Joan Nunnely   Elisabeth Werter   Elske Doets

Speakers: Joan Nunnely, Elisabeth Werter & Elske Doets

* Kanze, Huang, Conley, & Torry Higgins, 2018: https://fd.nl/morgen/1243546/seksisme-bij-financiers-blijkt-vooral-uit-het-taalgebruik


> English description <

SheCredit is first credit union focused on access to finance for female entrepreneurs and a spinoff of the cooperation of female entrepreneurs.

We believe in a new economy, a sharing economy and a circular economy that goes beyond competition and scarcity thinking, which is far away from shareholder value, the "winner takes it all" mentality, the spreadsheet and m2 fundamentalism. This she-economy ensures a balance between mankind and environment, between men and women, young and old, low and highly educated. It is based on a new awareness, different behavior, different rules and systems in with customization, multiple value creation and horizontal accumulation to increase the resilience of areas and communities.

With female entrepreneurship and credit as a catalyst, we address an under-utilized potential, where financing is no longer an obstacle to the start-up and growth of companies, where dynamics arise for both social impact and for personal and professional growth, and where entrepreneurship as a career choice is a natural challenge for women in a harmonious, sustainable society.

We’re calling on men and female entrepreneurs to become members and investors and to support us with our course.

More information:
www.shecredit.nl
ewerter@dekredietunie.nl

18.30 - 18.45 Joan Nunnely (President of the cooperation for female entrepreneurship) - Introduction of the needs of female entrepreneurs

18.45 - 19.15 Elisabeth Werter (President of SheCredit) - Introduction of the Credit Union for female entrepreneurs

19.15 - 19.30 Elske Doets (Ambassador of SheCredit, Business Woman of 2017, Owner Doets Reizen) - Empowerment speech to become a member, investor or sponsor of SheCredit

19.30 - 20.00 Drinks and networking at Venture Café

(NB Language at event is Dutch)

Joan Nunnely   Elisabeth Werter   Elske Doets

Speakers: Joan Nunnely, Elisabeth Werter & Elske Doets

Shecredit is part of the Association of Credit Unions in the Netherlands (ACUN) advances financing of and by small business entrepreneurs. The Co-operative structure of credit unions guarantees the customized approach in financing, giving a personal touch to saving and lending again. We help small business entrepreneur with financing, and especially with advice and experience. ACUN is associated with the European Network of Credit Unions (ENCU) and of the World Council of Credit Unions (WOCCU), ‚Äúthe world’s leading advocate, platform, development agency and good governance model for credit unions‚Äù.

 

MORE SESSIONS
November 21, 2019
Venture Café Rotterdam is currently on pause. We'll be back soon!