ABOUT THE SESSION

Please find a Dutch description below

In line with Venture Café's monthly theme, on October 10th #SDGCafé and its network will be teaming up with Venture Café Rotterdam. Some unique chances are offered today!

The theme
Rotterdam has the ambition to be the frontrunner in the energy transition, both in industry and logistics. And a lot is happening to achieve this, not only by the ports, but also by (young) entrepreneurs and startups. This is what we aim to make visible and tangible during this Café, hands-on examples from Rotterdam to showcase what is happening to contribute to the SDGs.

We will focus on three themes within SDG 8 which is about economic growth and decent work for all: maritime, recycling and inclusivity.

During this #SDGCafe visitors, pitchers, knowledge institutions, investors, institutions, entrepreneurs and SDG-workers will investigate opportunities and potential for collaboration.

Let us know you are joining!
Want to join this session? Please e-mail: estelle.cool@schuttelaar.nl
If you want to pitch: please write to thea.fierens@gmail.com


NB This session will be held in Dutch, but several break out sessions will start at 18:30 focusing on the selected three themes which will be held in English.

#SDGCafe te gast bij Venture Café Rotterdam
Hierbij nodigen we u van harte uit voor de volgende editie van het #SDGCafe, een bijzonder Café, want deze keer organiseren we het #SDGCafe in samenwerking met het Venture Café in Rotterdam.Het gezamenlijke Café zal plaatsvinden¬†op donderdag 10 oktober van 17.00 uur tot 19.00 uur.¬†Let op, dit is een gewijzigde aanvangstijd!¬†Het Venture Café is gevestigd in het Groot Handelsgebouw Rotterdam, Stationsplein 45.Deze keer dus te gast bij het Venture Café, een open en mondiale gemeenschap van vernieuwers, die elke donderdag in hun Café studenten, startups, bedrijven en overheden bij elkaar brengt om innovatie en ondernemen te ondersteunen. De SDG‚Äôs staan in de maand oktober¬†centraal.We zien ernaar uit om een brug te slaan tussen de gemeenschappen van het Venture Café Rotterdam en het #SDGCafé, beiden netwerken rondom de SDG‚Äôs, beiden gericht op samenwerken, samen ondernemen.Van harte welkom namens de kerngroep van het #SDGCafe en het Venture Café. Neem een collega, vriendin of familielid mee!
Thema: Rotterdam, economie en de SDG's
Hoe kunnen we als individu, als startup, als NGO aanhaken bij SDG 8?Efficiënte transportdiensten horen tot de belangrijkste aanjagers van economische ontwikkeling, en meer dan 80 procent van de wereldhandel in goederen, in termen van volume, wordt vervoerd via de zee. Transport over zee is van cruciaal belang. Verder heeft Rotterdam de ambitie koploper te zijn in de energietransitie, zowel op het gebied van industrie als de logistiek.

En er gebeurt al veel, niet alleen door het havenbedrijf maar ook door jonge ondernemers, door start-up‚Äôs. Dat willen we in dit Café zichtbaar maken, met Rotterdam als voorbeeld en als stimulans voor jullie als cafe bezoeker. Drie thema‚Äôs stellen we centraal binnen¬†het SDG doel 8 over economische groei en waardig werk: maritiem, recycling, en inclusiviteit.

Tijdens dit #SDGCafe gaan bezoekers, pitchers, kennisinstellingen, financiers, Instituties, ondernemers, SDG-werkers aan de slag en onderzoeken kansen en samenwerkingsmogelijkheden. Een unieke kans in dit komend #SDGCafe.

Programma

16.45: inloop

17:00: opening door Thea Fierens van het #SDGCafe en Laura van Bekkum, van het Venture Café. Start van het Café en kennismaking met elkaar.

  • Inhoudelijk duiding van het thema.
  • Keynote over de kansen die de SDG's bieden, door Sandra¬†Pellegrom, de SDG co√∂rdinator van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • Pitches door bedrijven/ondernemers op de drie thema's. We nodigen enkele bedrijven hiertoe uit, maar je kunt je ook aanmelden.
  • Actie en reactie op de pitches.
  • Advies uitbrengen over hoe verder sterken en verbreden.
  • Netwerkborrel rondom de drie kernthema's Aan de pitchers wordt gevraagd ge√Ønteresseerden om zich heen te verzamelen voor een vervolgstap. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de verslaglegging van het Café.

Na afloop van het #SDGCafe is er de gelegenheid om ook deel te nemen aan het verdere avondprogramma bij het Venture Café: de¬†Thursday gathering.

Over Venture Café
Venture Café is d√© plek in Rotterdam die startups, scale-ups en talent verbindt aan o.a. corporates, overheid en investeerders om innovatie en groei te stimuleren. We doen dat elke donderdag van 17:00 – 20:00 uur¬†op onze prachtige locatie in het Groot Handelsgebouw.Naast een centrale plek om connecties te maken, bieden we elke donderdag mooie programmering aan: sessies op content en persoonlijke groei, maar ook elementen om te inspireren en aan het denken te zetten. Deze sessies zijn zo interactief mogelijk. Elke maand hanteren we een ander thema wat de rode draad vormt voor de programmering. Dit alles is erop gericht om een omgeving te cre√´ren waarin waardevolle connecties kunnen worden gelegd, zodat het innovatieproces wordt versneld.¬†Vind hier de programmering van de aankomende Thursday gatherings.
Aanmelden
Aanmelden kan vanaf nu! Aanmelden voor het #SDGCafe bij estelle.cool@schuttelaar.nl.
Voor pitches kun je je aanmelden bij thea.fierens@gmail.com.
Het #SDGCafe vindt plaats in het Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45, Rotterdam.
Wat is het #SDGCafe?

Het Sustainable Development Goals Cafe, kortweg het #SDGCafe, is een onafhankelijk en informeel netwerk van allen die zich inzetten voor de werelddoelen, zowel in Nederland als internationaal. We verbinden diverse groepen, delen actuele kennis, we zijn netwerk en werkplaats, entameren onderzoek, agenderen, werken samen aan partnerschappen, want alleen¬†samen kunnen we de doelen bereiken. Deelnemers zijn onder andere ondernemers, NGO's, kennisinstellingen, overheden en particulieren. We zetten steeds een actueel thema centraal en organiseren het Café dan met een “partner”.¬†Een keynote, pitches, dialoog en een biertje zijn vaste prik bij het #SDGCafé.

Namens de kerngroep van het #SDGCafe en onze host Venture Café Rotterdam:
Jos Walenkamp, Lieneke Hoeksma, Casper Zulim de Swarte, Cedrick Junior, Estelle Cool en Thea Fierens (coördinator)
MORE SESSIONS
October 10, 2019