We are super excited to host #SDGCafé on Thursday! Check out the program and signup here! Check it out!
We are super excited to host #SDGCafé on Thursday!


Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Office Hours: Our 20/20 Tour: Lobbying for Startups! – Dröge & van Drimmelen

June 6, 17:00 - 19:00

ENGLISH VERSION BELOW
——————————–

Startups zijn innovatief en disruptive. Juist doordat ze verstorend werken, slagen startups erin om de samenleving met grote slagen te vernieuwen. Dat is fantastisch, maar het betekent ook dat veel startups in conflict raken met bestaand beleid of gevestigde belangen. Wetgeving wordt geschreven vanuit het beeld van de wereld die we nu kennen; startups handelen vanuit een beeld van hoe de wereld zou kunnen zijn. Daarom moeten startups een stem hebben in politieke en maatschappelijke discussies.

Dröge & van Drimmelen, het grootste Nederlandse public affairs en corporate communicatie adviesbureau, gevestigd in Den Haag, Brussel en Shanghai, bestaat twintig jaar. Dit willen wij graag vieren en omdat wij vinden dat public affairs een maatschappelijke bijdrage moet leveren, gaan wij startups een handje helpen. Dröge & van Drimmelen trekt daarom het land in, om startups te zoeken die ons advies – gratis en voor niets – kunnen gebruiken. We gaan langs bij startup accelerators, incubators en hubs in het hele land en organiseren daar een open spreekuur waar startups hun maatschappelijke vragen of uitdagingen aan ons voor kunnen leggen.

Loop jij tegen bepaalde wetgeving of lokale regels aan, die het moeilijk maken om jouw startup te laten groeien?

Zijn er subsidies of voordelen waarvan bestaande ondernemingen wel kunnen profiteren, maar waar jij als startup niet voor in aanmerking komt?

Wil jij weten met wie je zou kunnen praten bij een ministerie, in de Tweede Kamer of bij de gemeente, over hoe jouw innovatie geïmplementeerd kan worden?

Heb je een hele andere vraag waarop je geen antwoord kan vinden en die raakt aan maatschappelijke en/of politieke uitdagingen?

Dröge & van Drimmelen helpt je graag op weg. Vanuit alle startups die we spreken, maken we een selectie van ongeveer 20 startups die we langere tijd willen begeleiden; zij krijgen 20 uur strategisch advies helemaal gratis. Hiermee helpen wij om met de juiste timing, boodschap en netwerk invloed uit te oefenen op beleidsbepalers.

Meld je aan!
Heeft jouw startup een duidelijke maatschappelijke waarde, maar loop je tegen beperkingen, obstakels of andere problemen aan waar de politiek een rol in kan betekenen? Meld je dan nu aan via startups@dr2.nl. Op 6 juni is Dröge & van Drimmelen vanaf 17:00 tot 19:00 bij Venture Café Rotterdam. Laat ons weten via startups@dr2.nl of jij erbij wil zijn en leg in de mail zo beknopt en duidelijk mogelijk uit waar jouw startup zich mee bezig houdt. Meer informatie vind je op https://dr2.nl/20-20-startups-tour/.

ENGLISH VERSION

Startups are innovative and disruptive. By disrupting markets, startups succeed in transforming society with success. This is fantastic, but it also means that many startups clash with existing policies or vested interests. Legislation is written from our perception of today’s world; startups operate from the basis of what the world could be like. That is why startups must have a voice in political and social discussions.

Dröge & van Drimmelen, the largest Dutch public affairs and corporate communication consultancy based in The Hague, Brussels and Shanghai, has been in existence for twenty years. We would like to celebrate this anniversary and we believe public affairs must make a social contribution. That is why we will lend startups a helping hand. Dröge & van Drimmelen will roam the country to search for startups who can benefit from free public affairs advise. We are going to visit startup accelerators, incubators and hubs throughout the country and host open consultation hours where startups can present their societal questions and challenges, so…

Are you running into certain local rules or legislation that makes it difficult to grow as a startup?

Are there grants or benefits from which existing companies can benefit, but are you not eligible?

Do you want to know who you could talk to at a Ministry, in the Dutch House of Representatives or in a municipality, about how your innovation can be implemented?

Do you have a completely different question that touches on social and / or political challenges?

Dröge & van Drimmelen is happy to help you kickstart this process. Of all the startups that we speak with, we will make a selection of approximately 20 startups that we want to mentor for a longer period of time. These 20 startups receive 20 hours of strategic advice for free. We can hereby help you with the correct timing, message and network to influence policymakers.

Sign Up!
Does your startup have a clear social value, but do you run into limitations, obstacles or other problems in which politics can play a role? Then sign up now. On 6 June, Dröge & van Drimmelen will be at the Venture Café Rotterdam. Let us know via startups@dr2.nl or eventbrite if you are coming and tell us what your startup in your e-mail as concisely and clearly as possible. You can find more information on dr2.nl/20-20startups.

Dröge & van Drimmelen, het grootste Nederlandse public affairs en corporate communicatie adviesbureau, gevestigd in Den Haag, Brussel en Shanghai, bestaat twintig jaar.

Details

Date:
June 6
Time:
17:00 - 19:00
Event Tags:
, ,
Hidden